NITs Advertisements

 

 

 

Details of NIT 23 July 2021

 

1. Bharatpur

2. Sriganganagar

 

ENIT 23 July 2021

1. Sikar

2. Bharatpur

3. Bhiwari I

4. Alwar ENIT 1, ENIT 2

5. Dausa

6. Bhilwara

7. Sriganganagar

8. Jaipur (Nourth)

9. Neemrana

10. Jaipur (Rural)

11. Jaipur HO

 

 

Details of NIT 14 July 2021

1. Sriganganagar

2. Kota

3. Sawai Madhpur

4. Jaipur (Rural)

5. Bhiwari II

6 Bikaner

ENIT July 2021

1. Bhiwari I ENIT 1, ENIT 2

2 Jodhpur ENIT 1, ENIT 2

3. Rajsamand

4. Neemrana

5. Sriganganagar

6. Dausa

7. Sitapura ENIT 1, ENIT 2

8. Kota

9. Aburoad

10. Sawai Madhoupur

11. Ajmer

, 12. Jaipur (South) ENIT 1 ENIT 2

13. Jaipur (Rural)

14. Udaipur

15. Bikaner

16. Bhiwari II

17. Bhilwara

18. Jaipur (Nourth)

19. Head Office ENIT1, ENIT 2 

 

 

     
 

"Designing and Printing for Publication of coffee table book" NIT dated 13-07-21

 

NIT 30 June, 2021

1. Sikar

2. Abu Road

3. Banswara

4. Jaipur (North)

 

ENIT 30 June, 2021

1. Jaipur Head Office ENIT 1, ENIT 2

2. Sawai Madhopur  

3. Kota ENIT 1, ENIT 2

4. Neemrana

5. Jaipur (Rural)

6. Sriganganagar

7. Abu Road ENIT 1, ENIT 2

8. Jaipur (South)

9. Bhiwari I

10. Jaipur (North) ENIT 1, ENIT 2

11. Sitapura

12. Ghiloth

13. Banswara

14. Dausa

15. Nagaur

16. Bhilwara

17. Udaipur

18. Ajmer

19. Sikar

 

NIT June, 2021

1.  Bhiwari II

2. Jodhpur

3. Ajmer

4. Neemrana

5. Jaipur (Nourth)

6. Jaipur (South)

7. Bikaner

ENIT June, 2021

1. Pali

2. Alwar ENIT1, ENIT2, ENIT3

3. Bhiwadi II

4. Jhunjhunu

5. Jodhpur ENIT1, ENIT2, ENIT3

6. Kota

7. Ajmer

8. Neemrana

9. Jaipur (North) ENIT1, ENIT2

10. Bharatpur

11. Udaipur

12. Jaipur Rural ENIT1, ENIT2

13. Sitapura

14. Boranada

15. Rajsamand

16. Jaipur (South) ENIT1, ENIT2

17. Balotra

18. Abu Road

19. Bikaner

20. Ghiloth